Zadzwoń +48 730 395 626

Bądź na bieżąco

a

Mariusz Szyrski

  /  Mariusz Szyrski

Mariusz Szyrski

Konsultant ds. finansów i wizerunku startupów

E-mail: mariusz.szyrski@startupbooster.pl Tel:

Kariera zawodowa

Doktor nauk prawnych o specjalizacji prawa administracyjnego i gospodarczego. Autor wielu publikacji na temat prawa nowych technologii, w szczególności w prawie energetycznym i odnawialnych źródeł energii. Uczestniczył jako panelista i ekspert w licznych ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach i seminariach (między innymi w Niemczech oraz w Norwegii).

Zajmuje się także tematyką finansowania i wprowadzania na rynek małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ma doświadczenie w tworzeniu biznesplanów oraz kalkulacji opłacalności nowo powstających biznesów. Doradza także w zakresie aplikowania o granty i środki na działalność badawczo-rozwojową dla firm.

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych oraz w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych.

Posiada Certyfikat Zarządzania Projektami ILM5 – Level 5 Leadership and Management i doradza w zakresie cyklu życia projektów, w tym przede wszystkim odnośnie właściwego przygotowania projektów inwestycyjnych, sposobów oceny rezultatów i ewaluacji projektu.

W Startup Booster prowadzi szkolenia z zakresu: finansów, prezentacji pomysłu biznesowego, tworzenia modeli biznesowych oraz przygotowywania wystąpień publicznych w biznesie.

a
a

Edukacja

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doktorat z prawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Magister spec. Prawo Administracyjne

Doświadczenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wykładowca prawa administracyjnego i gospodarczego

Exeq

Innovative project manager

Urząd miasta stołecznego Warszawy

Specjalista do spraw prawa administracyjnego oraz gospodarczego