Zadzwoń +48 503 942 321

Bądź na bieżąco

a

StartupBooster

  /  Biznes   /  Poznaj najczęstsze błędy w konstruowaniu budżetu dla Startupu

Poznaj najczęstsze błędy w konstruowaniu budżetu dla Startupu

W procesie konstruowania biznesplanu prędzej czy później przychodzi moment, w którym trzeba zastanowić się nad budżetem projektu. Jest to dosyć skomplikowany moment, ponieważ jest on daleki od pewnych ogólnych rozważań oraz stwierdzeń, i trzeba będzie skupić się na konkretnych wyliczeniach i wartościach. Warto pamiętać o tym, że dobrze skonstruowany budżet stanowi o sukcesie projektu, bądź całego Startupu. W jaki sposób zatem się zabrać za te działania?

Czym w ogóle jest budżet startupu?

Budżet startupu jest jest to oszacowanie (w oparciu o możliwe scenariusze) przychodów i rozchodów i w tym także kosztów. Można wyróżnić prosty budżet dla Startupu oraz bardziej zaawansowany, który będzie brał pod uwagę znacznie więcej czynników i opierał się na bardziej zaawansowanym modelowaniu. Najprostszy budżet dla Startupu obejmuje sferę przychodów i rozchodów (w tym koszty). Już wyliczenie tylko tych trzech obszarów da bardzo istotny pogląd na to, czy projekt będzie opłacalny czy nie. Na taki budżet można następnie nałożyć dodatkowe elementy – jak na przykład wyliczenie break even point (próg rentowności), czy moment zwrotu danej inwestycji.

Jak zabrać się za skonstruowanie budżetu?

Najprostszym rozwiązaniem będzie konstruowanie budżetu rozpoczynając od przestrzeni kosztów. Bardzo dobrze posłuży tu tabela w Excel, w której w ujęciu miesięcznym wpisujemy planowane koszty. Koszty powinny obejmować między innymi koszty stałe związane na przykład z: obsługą biura, wynajmem nieruchomości, kosztami transportu (na przykład samochód, benzyna), koszt ZUS, koszty związane z reklamą i marketingiem. W ramach kosztów miesięcznych można także zawrzeć w modelu bardziej zaawansowanym koszty jednostkowe zmienne. Koszty jednostkowe zmienne są to takie koszty, które pojawiają się tylko i wyłącznie w momencie, w którym pojawia się klient. Przykładem jest chociażby koszt pakowania produktu, czy jego wysyłki, gdy pozostaje on po stronie sprzedawcy. Innym przykładem jest koszt materiałów dezynfekujących, w przypadku gdy posługujemy się nimi w świadczeniu usługi. Dobry budżet to budżet zaplanowany w ramach kilku scenariuszy. Warto w ujęciu miesięcznym, a następnie długoterminowo, skonstruować budżet dla wariantu optymistycznego oraz pesymistycznego. Będzie to bardzo pomocny na etapie planowania w dalszych miesiącach.

Co jeszcze zawrzeć w budżecie?

Warto także – już na samym początku – zastanowić się nad tak zwanymi kosztami inwestycyjnymi. Nie zawsze jest tak, że koszty inwestycyjne pojawiają się tylko i wyłącznie na samym początku działalności – chociaż jest to częste. Szczególnie rozpoczynając swój pierwszy biznes warto rozkładać koszty inwestycyjne w czasie – na przykład w okresie półrocznym. Dzięki temu koszty te nie będą aż tak odczuwalne i będą mogły zostać sfinansowane z bieżącego przychodu.

W Internecie znajdziecie wiele szablonów kosztorysów i budżetów dla małych firm. W każdym przypadku oczywiście należy je dostosować do własnych wymagań. Pamiętajcie także aby budżety były dostosowane do obecnych warunków związanych z kosztami ZUS oraz kosztami podatkowymi.