Zadzwoń +48 730 395 626

Bądź na bieżąco

a

Formularz zgłoszeniowy

  /  Formularz zgłoszeniowy

W przypadku wystąpień zakwalifikowanych do StartUp Booster, informacje dotyczące treści wystąpienia oraz prelegentów (tytuł, krótki opis, opis nowych treści, opis projektu badawczego, nota biograficzna, zdjęcie) zawarte w kwestionariuszu zgłoszeniowym zostaną umieszczone na stronach internetowych StartUp Booster, Biznes Zone oraz Twój StartUp jako abstrakt wystąpienia/reklama.

1. Podaj, kto będzie prelegentem*.
(w przypadku zespołów osoba ta będzie odpowiedzialna za kontakt z naszym biurem i dotrzymanie warunków zgłoszenia)

2. Dołącz zdjęcie prelegenta*.

**Przekazanie zdjęcia, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” w celu promocji wizerunku. Zezwolenie dotyczy fotografii i obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: Udostępnienie do publicznej wiadomości
Na stronach internetowych: www.startupbooster.pl Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże jest elementem koniecznym do wzięcia udziału w wystąpieniu, gdyż elementem promocji prelekcji jest publikacja wydarzenia w tym Twojego wizerunku. Jest to też jeden z elementów promocji Twojej działalności, z pewnością zwiększy to Twoją rozpoznawalność

Dziękujemy!
Podałeś wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia

Administratorem ww. danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, oraz posiadam prawo dostępu do treści moich danych, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, podaję je dobrowolnie i nieodpłatnie, jestem świadomy prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i prawie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jestem zaznajomiony z możliwością kontaktu z administratorem za pomocą numer telefonu: 794 121 040, adres e-mail: olga.juskiewicz@twojstartup.pl
Jestem świadom że serwery serwisu Facebook oraz Instagram znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. I moje dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook i Instagram na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.